آنالیتیکس و تهیه گزارش پیشرفت

انقلابی در فهم کسب و کارها از سفر مخاطب.
marketing724-analytics-and-reporting

به وسیله ابزارهای ثبت و ضبط داده و تهیه گزارش می توان رفتار مخاطب را رصد و بررسی کرد. تحلیل داده های جمع آوری شده همچنین امکان بررسی میزان استفاده و حضور مخاطب در بسترهای دیجیتال کسب و کار و در تمام روندهای دیجیتال مارکتینگ را برای شما فراهم می کند.

میزان نرخ تبدیل، میزان بازگشت سرمایه فعالیت های بازاریابی دیجیتال و توجیه میزان سرمایه گذاری در هر بخش از فعالیت های دیجیتال مارکتینگ نیز به وسیله تحلیل و انالیز داده های دیجیتال قابل تعریف است.

در سرویس‌های پیشرفته‌تر آنالیز بازاریابی دیجیتال، حجم بیشتری از اطلاعات و فعالیت‌های آنلاین مخاطبان در دسترس و قابل بهره برداری است، اطلاعاتی که ثروت هر کسب و کار در بازاریابی محسوب می شود.

داده ها می توانند صحیح ترین پاسخ را بدهند، به شرط آن که سوال درست و دقیقی بپرسید.

Marli Mesibov, 2017

سرویس آنالیتیکس و تهیه گزارش پیشرفت ما در مارکتینگ 724 در به صورت همه جانبه در تمامی پلتفرم ها اجرا می شود و شامل آنالیز داده، آنالیز وب سایت، آنالیز شبکه های اجتماعی، تحقیقات بازار دیجیتال و … می باشد.

ما با در نظر گرفتن عملکرد کلی دیجیتال صنعتی که در آن فعالیت دارید، آنالیز فعالیت رقبا و دسته بندی که محصول یا خدمتتان در آن قرار می‌گیرد، برند و کسب و کار شما را در میان تمام پلتفرم های دیجیتال ارزیابی می کنیم و به شما کمک می کنیم به یک بینش عملی از حضور آنلاین کسب و کارتان دست یابید.

مجموعا 73% از کسب و کارها تصمیم سرمایه گذاری بر مقوله Big Data را دارند یا بر آن سرمایه گذاری کردند.

hubspot, 2018

رویکردهای ما در آنالیتیکس و تهیه گزارش پیشرفت:

 آنالیز و استانداردسازی زیر ساخت های بازاریابی

یکی از اقدامات اولیه و کلیدی برای گسترش و بهبود استراتژی جامع دیجیتال، بررسی بهینه بودن وبسایت برای فعالیت‌های بازاریابی دیحیتال با توجه به آخرین استانداردها است. در نتیجه در ابتدا باید این مورد انجام شود و وبسایت و تمامی بسترهای آنلاین و فعالیت های مرتبط به هریک باید بهینه سازی شوند و این بهینه سازی همواره در حال انجام خواهد بود.

آنالیز عملکرد بازاریابی

به عنوان یک آژانس بازاریابی دیجیتال ما می توانیم از صحت و اعتبار داده های جمع آوری شده اطمینان حاصل کنیم. پس از آن که در هر مرحله داده ها اعتبار سنجی شدند آنالیز و تحلیل داده ها آغاز می شود؛ در نهایت گزارشی که نتیجه تحلیل داده هاست تهیه می شود، گزارشی که با در نظر گرفتن نتیجه هر یک از فعالیت های بازاریابی منجر به تولید ارزش و نهایتا درآمد برای کسب و کار شما شود.

هدفگذاری و بازهدفگذاری

نقشه های حرارتی و آنالیزهای رفتاری مخاطبان به منظور تصویرسازی رفتار مخاطب و تحلیل بهبود رفتار مخاطبان استفاده می شوند. با استفاده از داده های بدست آمده از این ابزارهای تحلیل، هدف گذاری و بخش بندی بازار بسیار عملی و دقیق تر خواهد بود. بررسی هدفگذاری ها و آنالیز نتایج پس از اجرای هر قدم بازاریابی انجام می شود و پس از هر قدم هدفگذاری و بازهدفگذاری ها ساده تر و دقیق ترخواهند شد.

شاخص‌های دیجیتالی که باید اندازه بگیرید را می شناسید؟

دیدن شاخص ها
question