تبلیغات بنری

به دنبال سرنخ های بازاریابی بیشتری هستید؟
هوشمند هدفگذاری کنید و از بازدیدکنندگان، مشتری بسازید.
marketing724-banner advertising

خلاقیت بدون استراتژی "هنر" نام دارد، هنر به همراه استراتژی "تبلیغات".

Jef I. Richards

راهکارهای تبلیغات بنری موفق باید بر اساس سفر مخاطب بهینه و هدفگذاری شوند، ما این راهکارهای بهینه و هدفگذاری شده را برای شما تدوین و ارائه می کنیم.

تبلیغات بنری محدوده صحیح مخاطبان انتخابی را بر اساس معیارهای منطبق با اهداف تبلیغات از طریق نمایش بنر مورد هدف قرار می دهد و در تمامی قدم های دیجیتال مارکتینگ و کمپین های بازاریابی مجدد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار بازدید وبسایت ها پس از اجرای کمپین های هدفگذاری مجدد در برخی از کسب و کارها افزایش بالای 60 درصد داشته است.

Google stat

پیشنهاد تبلیغات بنری و هدفگیری مجدد مخاطبان، یک راه منحصربفرد برای مشتاق کردن مخاطبان بالقوه کسب و کار شما به خرید است، مخاطبانی که دغدغه های مشابه دارند و همواره پیج های مشخصی از وبسایت شما را بازدید می کنند اما تا کنون اقدام به خرید ننموده اند.

“ملکه ذهن مخاطب شوید”

جلب کردن توجه متشریان پر پتانسیل (بالقوه) همواره باید یکی از مواردی باشد که کسب و کارها به آن توجه ویژه ای دارند، مخاطبی که یکبار از کسب و کار شما خرید کرده است برای بار دوم و چندم نیز به شما اعتماد خواهد کرد به باز هدفگیری مشتریان بالقوه به عنوان یک شانس دوباره با همان تاثیر اولیه فکر کنید.

رویکردهای ما در تبلیغات بنری:

تحقیقات و استراتژی

در اولین برخورد، یک تاثیر ماندگار بگذارید. با اجرای یک تبلیغات صحیح در زمان و مکان درست، می توانید از گرفتن عکس العمل مخاطبان مطمئن باشید. ما تبلیغات مختلف را برای دستیابی به بهترین راهکار منحصر به کشب و کار شما و مخاطبان شما اجرا و ارزیابی می کنیم.

خلاقیت و ارائه

برای اطمینان از اینکه صفحات فرود به خوبی کار می کنند همزمان با یادگیری ما در مورد مخاطبین شما بهینه می شوند. جایی که تبلیغ می‌کنید به همان اندازه که  چگونه تبلیغ می‌کنید مهم است. ما طمینان حاصل می‌کنیم که آگهی‌های شما در شبکه‌های نمایشی درستی هستند.

هدفگیری مجدد و بهینه سازی

ما براساس معیارهای منحصر به فردی که برای اندازه گیری موفقیت تبلیغات شما تعریف کردیم گزارشاتی آماده می کنیم. مخاطبینی را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم که بیشترین نرخ تبدیل به مشتریان را داشتند و همچنان که بیشتر در مورد آن‌ها یاد می‌گیریم، فعالیت ها بهینه‌سازی می‌شوند.

طراحی رایگان بنرهای تبلیغاتی.

شروع طراحی
question