مشاوره، برنامه ریزی و تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال

به همفکری نیاز دارید؟ در برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی کنارتان هستیم.
marketing724-digital marketing planning

سرویس مشاوره، برنامه ریزی و تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال ما سعی در برآوردن مقدمات و اجرای فاز صفر بازاریابی دیجیتال دارد.

خوشبختانه حوزه تکنولوژی های وب و پیچیدگی های آن در زمینه ابزارها و زیرساختهای در دسترس برای کسب و کارها پیشرفت یکپارچه ای داشته است.

حال سوال این است چگونه صاحب یک کسب و کار میداند یا میتواند تشخیص دهد که کدام زیرساخت و کدام ابزار برای کسب و کار و بازار هدف وی مناسب خواهد بود؟و از آن مهمتر چطور می تواند از آن ابزارها و زیرساخت ها به صورت کارآمد و پربازده استفاده کند.

هر اقدام ما در فضای آنلاین باید یک هدف واضح را دنبال کند.

منبع: smekdigital, 2018

بیشتر صاحبین کسب و کارها از ما می پرسند، چرا من به یک استراتژی بازاریابی دیجیتال احتیاج دارم؟

 جواب ساده است؛ هر اقدام آنلاین ما در حوزه کسب و کار باید یک هدف واضح و روشن داشته باشد.

بنابراین باید بتوان اهداف و راه رسیدن به آنها را خیلی شفاف تعریف کرد، استراتژی، نقشه راه رسیدن ما به اهداف است.

“استراتژی” باید در قلب تمامی اقدامات ما باشد. برای تدوین یک استراتژی جامع که اهداف بیزنسی و نیازهای کسب و کار را پوشش و پاسخ دهد نیازمند شناخت دقیق آن کسب و کار است.

ما فعالیت‌های دیجیتال مارکتینگ را با تدوین استراتژی و برنامه ریزی و تهیه پلن آغاز میکنیم قدمی مهم و کلیدی در دیجیتال مارکتینگ است که باید بر اساس شناخت دقیق ماهیت کسب و کار، نوع فعالیت و سرویس ها و خدمات آن انجام شود.

یک استراتژی و برنامه دیجیتال مارکتینگ خوب و کارآمد و بر پایه شناخت باید به تولیدو جمع آوری سرنخ های بازاریابی و نهایتا افزایش فروش منتهی شود.

مردم آنچه که شما عرضه می کنید را نمی خرند، آنها دلیل شما برای عرضه آن را می خرند.

منبع: Simon Sink

خدمات مشاوره، برنامه ریزی و تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال در مارکتینگ 724

اجرای برنامه بازاریابی دیجیتال
تهیه برنامه زمانی (Time Plan)
برنامه توزیع
آنالیز و گزارش گیری
بررسی روال ها و استراتژی تدوین شده
اندازه‌گیری موفقیت
تطبیق مسیر و اهداف
هدف گذاری مجدد

تدوین برنامه بازاریابی دیجیتال یکپارچه
تحقیقات بازار
تعریف پرسونای مخاطب
شناسایی چالش‌ها و اهداف
شناسایی قالب‌‌ها و کلیدواژه‌ها
انتخاب ابزارها/کانال‌های بازاریابی مناسب
ارائه گزارش ارزیابی
تخصیص منابع

برنامه 30 روز آتی بازاریابی دیجیتال کسب و کارتان را دریافت کنید.

دریافت برنامه
question