درخواست طرح بازاریابی دیجیتال

 

نیازسنجی ، قیمت گذاری و طرح اجرایی

1. پر کردن فرم درخواست

2. بررسی کارشناسان

3. جلسه مشاوره

4. نهایی شدن طرح

در بازاریابی دیجیتال هیچ نسخه آماده ای وجود ندارد. ما بر اساس هدف گزاری شما و نیازهای فعلی و آتی شما یک طرح اجرایی ارائه می کنیم . این طرح رایگان است ولی دقت و اثربخشی آن به جزییات اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید بستگی دارد. کمی وقت صرف کنید و فرم زیر را تکمیل کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .